\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 مورد مورد نظر در بانک اطلاعاتي سايت موجود نمي باشد .امروز :

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۱۱ : ۴۳
اذان صبح : ۴ : ۴۵ : ۴۲
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۵ : ۱۴
غروب آفتاب : ۱۷ : ۱۸ : ۱۵
اذان مغرب : ۱۷ : ۳۵ : ۴۸