\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار

صفحه : 1 , ۲ , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000...

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

- آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000 تن

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي مختلف
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

همت بلند سازمان عمران آمل براي پياده روسازي مسيرهاي تعريض شده بلوار امام رضا
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي دربلوار امام رضا(ع)، اجراي اين طرح اکنون در مسير ميدان ميرحيدرآملي به سمت ميدان امام رضا( اداره پست ) درحال اجرا است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۶

حضور موفق سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن ايران
سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن که به ميزباني دانشگاه نفت محمودآباد برگزار شد، حضوري موفق ودرخشان داشت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين همايش که کارگاه تخصصي بتن و دوام آن و...

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل موضوع مناقصه: 1- خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت 000/200 تن برآورد اوليه : 000/000/000/18 ريال بر اساس تناژ

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي هاي مختلف
  آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000...

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

ديداروتبريک سرپرست سازمان عمران آمل به سرپرست شهرداري
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل در ديدار با " دوست علي کوهستاني "سرپرست جديد شهرداري آمل، انتصاب جديد او را دراين سمت تبريک گفت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين ديدار، مهندس عليرضا موسوي...

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۶

ديدار سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل با رييس واعضاي جديد شوراي شهرآمل
سرپرست جديد سازمان عمران شهرداري آمل با رييس واعضاي جديد شوراي اسلامي شهر آمل ديدار و انتصاب و حضور اعضاي جديد شوراي دوره پنجم را به آنها تبريک گفت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، درابتداي اين ديدارها،...

نوشته شده در : ۶ شهريور ۱۳۹۶

ديدار مديران مياني شهرداري آمل با مديران برق ومخابرات شهرستان
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل به همراه مديرعامل سازمان پارک ها وفضاي سبزشهرداري آمل و شهردارمنطقه 2شهرداري آمل با مديران اداره توزيع برق ونيزمخابرات شهرستان آمل ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...

نوشته شده در : ۴ شهريور ۱۳۹۶

دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل تجليل شدند
درهمايشي که براي تجليل از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل شوراي اسلامي شهر، شهرداري وسازمان هاي وابسته برگزارشد، از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل نيز ويژه تجليل شد. به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

پيشرفت 85درصدي بزرگترين طرح ساماندهي انهار درون شهري آمل توسط سازمان عمرا

نوشته شده در : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

اجراي بزرگترين طرح ساماندهي انهار درون شهري آمل توسط سازمان عمران
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل، از اجراي بزرگترين طرح ساماندهي انهار دورن شهري توسط اين سازمان در خيابان شهرک بسيجيان اتصالي بلوار مطهري به بلوار امام رضا(ع) خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، "...

نوشته شده در : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

امتداد طرح پياده روسازي شهري آمل تا ميدان هزارسنگر
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي درسطح شهر با تلاش همتگران مجموعه سازمان عمران شهرداري آمل تا حدفاصل ميدان هزارسنگر آمل اجرا شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل،...

نوشته شده در : ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

مناقصه اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل نخاله وضايعات:
                آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) تجديد مناقصه

نوشته شده در : ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

بازديد اعضاي هيات مديره سازمان عمران آمل از پروژه هاي عمراني سطح شهر
اعضاي هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل از روند اجراي دو طرح مهم عمراني که توسط اين سازمان در سطح شهر آمل درحال اجرا است، بازديد کردند. دراين بازديد مهندس نجفي مديرواحد فني وعمراني شهرداري آمل به همراه مهندس موسوي رييس...

نوشته شده در : ۹ مرداد ۱۳۹۶

تلاش هاي بي وقفه سازمان عمران شهرداري آمل دراجراي خيابان جديد24متري [غير فعال]

نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۶

تلاش هاي بي وقفه سازمان عمران شهرداري آمل دراجراي خيابان جديد24متري
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، با همت وتلاش تلاشگران واحد فني واجرايي سازمان عمران شهرداري آمل اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي( اسپياري) بي وقفه درحال اجرا است.  به گزارش روابط عمومي سازمان...

نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۶

قدرداني امام جمعه آمل از خدمات بي منت سازمان عمران شهرداري
امام جمعه آمل گفت، که خدمات عمراني سازمان عمران شهرداري آمل در نقاط مختلف شهر انصافا قابل تقدير وعملکرد مديران و پرسنل اين سازمان نيز همواره قابل دفاع بوده است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، حجت...

نوشته شده در : ۲۸ تير ۱۳۹۶امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰