\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار

صفحه : ۱ , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

ارسال کمک هاي داوطلبانه سازمان عمران شهرداري آمل به زلزله زدگان
سازمان عمران شهرداري آمل همپاي مردم خيرخواه کشور، با هدايت مهندس موسوي سرپرست سازمان محموطه غيرنقدي به زلزله زدگان ارسال کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، اين کمک ها شامل دهها تخته پتو بوده که در...

نوشته شده در : ۲۹ آبان ۱۳۹۶

اعزام کاروان ماشين آلات شهرداري آمل براي خدمات رساني به زائران اربعين به کربلا
کاروان ماشين آلات شهرداري آمل جهت حمل وسايل مورد نياز براي پذيرايي از زائران اربعين حسيني (ع) روز يکشنبه عازم کربلاي معلي شد. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، در مراسم اعزام اين کاروان که شامل دو دستگاه...

نوشته شده در : ۳۰ مهر ۱۳۹۶

سرعت بخشي سازمان عمران شهرداري آمل به آسفالت سطح شهر
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، که با تامين بخشي از قيرمورد نياز توسط اين سازمان، روند آسفالت کوچه هاي جديد وروکش آسفالت کوچه هاي سطح شهر با سرعت قابل توجهي درحال انجام است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...

نوشته شده در : ۲۴ مهر ۱۳۹۶

حضورپرشور پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل در مراسم زيارت عاشورا
به مناسبت ايام سوگواري سرورسالارشهيدان امام حسين(ع) وياران باوفايش در دهه دوم ماه محرم، مراسم پرفيض زيارت عاشورا با حضور پرشور پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، اين...

نوشته شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۶

اهداي شاخه گل اعضاي هئيت مديره سازمان عمران آمل به آتش نشانان آملي
اعضاي هيات مديره وپرسنل سازمان عمران شهرداري آمل در آستانه هفته گراميداشت آتش نشاني وايمني با اهداء شاخه گل به مديرعامل وجمعي از پرسنل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري آمل اداي احترام کردند. به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶

بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري

نوشته شده در : ۲ مهر ۱۳۹۶

بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري
رييس واعضاي شوراي اسلامي شهر آمل از مراحل پاياني فاز نخست اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي( اسپياري) که توسط سازمان عمران شهرداري آمل درحال اجرا است، بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري...

نوشته شده در : ۲ مهر ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000...

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

- آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000 تن

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي مختلف
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶

همت بلند سازمان عمران آمل براي پياده روسازي مسيرهاي تعريض شده بلوار امام رضا
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي دربلوار امام رضا(ع)، اجراي اين طرح اکنون در مسير ميدان ميرحيدرآملي به سمت ميدان امام رضا( اداره پست ) درحال اجرا است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...

نوشته شده در : ۲۷ شهريور ۱۳۹۶

حضور موفق سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن ايران
سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن که به ميزباني دانشگاه نفت محمودآباد برگزار شد، حضوري موفق ودرخشان داشت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين همايش که کارگاه تخصصي بتن و دوام آن و...

نوشته شده در : ۲۳ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل موضوع مناقصه: 1- خريد و حمل مخلوط رودخانه اي به کارخانه آسفالت 000/200 تن برآورد اوليه : 000/000/000/18 ريال بر اساس تناژ

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي هاي مختلف
  آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000...

نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶

ديداروتبريک سرپرست سازمان عمران آمل به سرپرست شهرداري
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل در ديدار با " دوست علي کوهستاني "سرپرست جديد شهرداري آمل، انتصاب جديد او را دراين سمت تبريک گفت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين ديدار، مهندس عليرضا موسوي...

نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۶

ديدار سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل با رييس واعضاي جديد شوراي شهرآمل
سرپرست جديد سازمان عمران شهرداري آمل با رييس واعضاي جديد شوراي اسلامي شهر آمل ديدار و انتصاب و حضور اعضاي جديد شوراي دوره پنجم را به آنها تبريک گفت. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، درابتداي اين ديدارها،...

نوشته شده در : ۶ شهريور ۱۳۹۶

ديدار مديران مياني شهرداري آمل با مديران برق ومخابرات شهرستان
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل به همراه مديرعامل سازمان پارک ها وفضاي سبزشهرداري آمل و شهردارمنطقه 2شهرداري آمل با مديران اداره توزيع برق ونيزمخابرات شهرستان آمل ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...

نوشته شده در : ۴ شهريور ۱۳۹۶

دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل تجليل شدند
درهمايشي که براي تجليل از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل شوراي اسلامي شهر، شهرداري وسازمان هاي وابسته برگزارشد، از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل نيز ويژه تجليل شد. به گزارش روابط عمومي...

نوشته شده در : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

اجراي بزرگترين طرح ساماندهي انهار درون شهري آمل توسط سازمان عمران

نوشته شده در : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶امروز :

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۴۷ : ۲۶
اذان صبح : ۵ : ۱۶ : ۵۶
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۷ : ۱۸
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۶ : ۵۴
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۵ : ۴۷