\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - بازيد اعضاي شوراي شهر وشهردارآمل از پروژه هاي درحال اجراي سازمان عمران :

رييس واعضاي شوراي اسلامي شهر آمل به همراه شهردارومديرعامل سازمان عمران شهرداري آمل ازدو پروژه پارک مرواريد و پارک ايثار که توسط سازمان عمران شهرداري درحال اجراست، بازديد کردند.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل در اين بازديد، شفيع زاده رييس ومحمدي نايب رييس شورا ، ليتکوهي مسئول کميسيون فني شوراي اسلامي شهرآمل ، مهندس اميرسليماني شهردار، مهندس مسعودزاده مديرواحدفني وعمراني شهرداري آمل، مهندس موسوي مديرعامل سازمان عمران وخانم مهندس عليزاده مديرعامل سازمان فضاي سبز حضور داشتند واز نزديک در جريان مراحل پاياني ساخت اين دو پارک قرار گرفتند.

پارک مرواريد با مساحت6647متر ازبزرگترين پارک هاي محلات سال96 شهرداري آمل در شهرک مروارديد و پارک ايثار با مساحت 1430مترمربع درشهرک ايثارواقع در انتهاي بلوارآزادگان توسط تلاشگران سازمان عمران شهرداري آمل درحال ساخت است.

اين دو پروژه از جمله پروژه هاي قابل افتتاح شهرداري آمل در دهه مبارکه فجر است.
 


نوشته شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۱۱ قبل‏ازظهر |  امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰