\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - توسط سازمان عمران شهرداري آمل درحال انجام است: پيشرفت 85درصدي پارک محله مرواريد در شهرک مروايد آمل :

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت:  تاکنون حدود 85درصد از مراحل اجراي پارک بزرگ محله اي مروارديد که توسط اين سازمان عمران در شهرک مرواريد در حال ساخت است، خبر داد.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، مهندس عليرضا موسوي افزود: اين پارک در زميني به مساحت 6هزار و600 مترمربع توسط واحد فني واجرايي سازمان عمران درشهرک مروارديد واقع در انتهاي کوچه رحيمي – بلوارامام رضا(ع) درحال انجام است و روند ساخت آن نيز مطابق برنامه پيش بيني شده درحال اجرا است.

وي اضافه کرد: تاکنون محوطه سازي، جدولکاري، بتن ريزي معابر اين پارک به طور کامل انجام شده و وساختمان نگهباني وسروريس بهداشتي و موزايک کاري اين پارک درحال انجام است.

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل يادآور شد: سازمان عمران شهرداري آمل با اتکا به دانش وتوانمندي هاي مهندسان واحد فني واجرايي خود درسالهاي گذشته ، با ساخت 45 روزه سالن ورزشي و پارک بانوان در بلوار بسيج و با ساخت پارک " رز " در درياي 29 بلوار طالب آملي در سال 93 و پارک بيدستان به عنوان بزرگترين پارک محلات شهري درسال95 افتتاح شد، که کارنامه اي قابل قبول از سازمان عمران دراين بخش برجاي گذاشت و اکنون نيز تمام تلاش خود را براي کيفيت و تسريع در تکميل پارک مرواريد انجام خواهد شد.
نوشته شده در : ۲۸ دي ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۱۰ قبل‏ازظهر |  امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰