\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - سرعت بخشي سازمان عمران شهرداري آمل به آسفالت سطح شهر :

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، که با تامين بخشي از قيرمورد نياز توسط اين سازمان، روند آسفالت کوچه هاي جديد وروکش آسفالت کوچه هاي سطح شهر با سرعت قابل توجهي درحال انجام است.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، " مهندس عليرضا موسوي " افزود: به دنبال اجراي پروژه هاي متعدد عمراني توسط سازمان عمران در نقاط مختلف شهر، آسفالت و روکش آسفالت درسطح شهر توسط اکيپ هاي عملياتي و تلاشگران اين سازمان درحال اجرا است.

وي اضافه کرد، که در يک ماه گذشته، آسفالت کوچه هاي " پاسداران 12 و14 در بلوار پاسداران، خيابان جديد 24 متري( راه وشهرسازي)، بلوار امام رضا(ع)-رضوان58- کوچه رحيمي- صداقت7- رضوان61-  بلوارشيخ فضل اله نوري –فجر23- بلوارشهيد بهشتي- انديشه5، بلوارمدرس –آفتاب64- آسمان1، بلوارطالب آملي-درياي48 وچند کوچه درمناطق مختلف شهري اجرا شده است.

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل، يادآورشد، که تمام همت وتلاش اين سازمان بر تامين قيرمورد نياز وانجام آسفالت درکوچه هاي داراي مشکل براي روکش وآسفالت خيابانهاي جديد است، تا تردد مطلوب براي شهروندان در همه مناطق برقرار شود.

 


نوشته شده در : ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ساعت : ۱۱:۰۷ قبل‏ازظهر |  امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰