\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - اهداي شاخه گل اعضاي هئيت مديره سازمان عمران آمل به آتش نشانان آملي :

اعضاي هيات مديره وپرسنل سازمان عمران شهرداري آمل در آستانه هفته گراميداشت آتش نشاني وايمني با اهداء شاخه گل به مديرعامل وجمعي از پرسنل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري آمل اداي احترام کردند.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين ديدار مهندس موسوي سرپرست سازمان و مهندس نجفي از اعضاي هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل، به همراه مديراداري وروابط عمومي سازمان در محل ستادفرماندهي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري آمل حضور يافتند و خدمات بي منت اين مجموعه در امدادرساني در سوانح مختلف در سطح شهر آمل قدرداني وحق شناسي کردند.

حسين نذيري مديرعامل سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري آمل هم دراين بازديد از حضور اعضاي هيات مديره ومديران واحدهاي ستادي سازمان عمران شهرداري آمل به پاس ارج نهادن اين هفته وحضور در سازمان آتش نشاني قدرداني کرد.


نوشته شده در : ۳ مهر ۱۳۹۶ - ساعت : ۱۱:۰۷ قبل‏ازظهر |  امروز :

سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۲۲ : ۳۷
اذان صبح : ۴ : ۴۹ : ۲۴
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۳ : ۳۶
غروب آفتاب : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۲ : ۰۰