\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي مختلف :


آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

نوبت دوم


دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل


 موضوع مناقصه:

 1- خريد و حمل ماسه شسته با دانه بندي 04   40/000 تن

 2-خريد و حمل ماسه شسته با دانه بندي06     20/000تن

 3-خريد و حمل ماسه شسته با دانه بندي08     45/000تن

 برآورد اوليه : 17/285/000/000 ريال بر اساس تناژ

 مدت اجراي كار: 12 ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 864/250/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 96/07/03 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 96/07/04 براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

اين آگهي در سايت اينترنتي سازمان عمران آمل به آدرس WWW.AMOLOMRAN.IR درج شده است.

 -شماره تماس : 44248961-44246742-011


عليرضا موسوي

رئيس هئيت مديره و سرپرست سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۰۶ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

پنجشنبه ۲۸ دي ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۷ : ۰۸ : ۴۹
اذان صبح : ۵ : ۳۹ : ۰۰
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۱ : ۵۲
غروب آفتاب : ۱۷ : ۱۵ : ۱۵
اذان مغرب : ۱۷ : ۳۳ : ۵۷