\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :

آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

نوبت اول

 

دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل

 موضوع مناقصه:

1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن

 2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000 تن

 3- خريد و حمل مخلوط کوهي با دانه بندي در لايه زير اساس 200/000 تن

 برآورد اوليه : 38/400/000/000 ريال بر اساس تناژ

 مدت اجراي كار : 12 ماه

 مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 1/920/000/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل: پايان وقت اداري مورخ 96/07/03

تاريخ تشكيل كميسيون معاملات: ساعت 10 صبح مورخ 96/07/04براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

اين آگهي در سايت اينترنتي سازمان عمران آمل به آدرسWWW.AMOLOMRAN.IR درج شده است.

 -زمان چاپ نوبت دوم آگهي: يك هفته پس از چاپ نوبت اول

-شماره تماس : 44248961-44246742-011

 

                        عليرضا موسوي

رئيس هئيت مديره و سرپرست سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۷:۰۶ قبل‏ازظهر |  امروز :

پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۴۶ : ۲۰
اذان صبح : ۵ : ۱۹ : ۴۵
اذان ظهر: ۱۲ : ۵۳ : ۵۵
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۰ : ۵۴
اذان مغرب : ۱۹ : ۱۸ : ۰۹