\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - ديداروتبريک سرپرست سازمان عمران آمل به سرپرست شهرداري :

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل در ديدار با " دوست علي کوهستاني "سرپرست جديد شهرداري آمل، انتصاب جديد او را دراين سمت تبريک گفت.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين ديدار، مهندس عليرضا موسوي سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل به همراه مديران اداري، فني واجرايي، مالي وروابط عمومي سازمان ضمن ديدار با آقاي کوهستاني درخصوص وضعيت موجود سازمان صحبت و گفت وگو کردند.

 


نوشته شده در : ۸ شهريور ۱۳۹۶ - ساعت : ۱۰:۰۶ قبل‏ازظهر |  امروز :

پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۴۶ : ۲۰
اذان صبح : ۵ : ۱۹ : ۴۵
اذان ظهر: ۱۲ : ۵۳ : ۵۵
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۰ : ۵۴
اذان مغرب : ۱۹ : ۱۸ : ۰۹