\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - مناقصه اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل نخاله وضايعات: :


                آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

تجديد مناقصه

 

 دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل

 

موضوع مناقصه:

 1- اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل نخاله وضايعات سطح شهر                                                      4000 سرويس

2- اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل مصالح ازکارخانه آسفالت به سطح شهر وبالعکس                         3000 سرويس

3- اجاره لودر با راننده                      1000 ساعت

 

برآورد اوليه : 4/150/000/000 ريال

مدت اجراي كار : 12ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 207/500/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 22/ 05/ 96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 23 / 05/ 96 براي كسب اطلاعات بيشتربه پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

 -شماره تماس : 44248961-44246742-011

 

 

                                  عليرضا موسوي

               رئيس هئيت مديره و سرپرست سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۴:۰۵ قبل‏ازظهر |  امروز :

پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۶ : ۴۶ : ۲۰
اذان صبح : ۵ : ۱۹ : ۴۵
اذان ظهر: ۱۲ : ۵۳ : ۵۵
غروب آفتاب : ۱۹ : ۰۰ : ۵۴
اذان مغرب : ۱۹ : ۱۸ : ۰۹