\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - بازديد اعضاي هيات مديره سازمان عمران آمل از پروژه هاي عمراني سطح شهر :

اعضاي هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل از روند اجراي دو طرح مهم عمراني که توسط اين سازمان در سطح شهر آمل درحال اجرا است، بازديد کردند.

دراين بازديد مهندس نجفي مديرواحد فني وعمراني شهرداري آمل به همراه مهندس موسوي رييس هيات مديره وسرپرست سازمان عمران شهرداري آمل از پروژه خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي و همچنين پل بزرگ در انتهاي لاله دوم در بلوار بسيج بازديد و از نزديک در جريان روند اجراي اين دو طرح مهم قرار گرفتند.


نوشته شده در : ۹ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۰۵ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹