\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - تلاش هاي بي وقفه سازمان عمران شهرداري آمل دراجراي خيابان جديد24متري :

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، با همت وتلاش تلاشگران واحد فني واجرايي سازمان عمران شهرداري آمل اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي( اسپياري) بي وقفه درحال اجرا است.


 به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، " مهندس عليرضا موسوي " افزود: اجراي اين پروژه مهم که يکي از مسيرهاي قديمي، کم عرض، ناهموار و پرتردد درمسير برون  شهري بوده به سمت ( اتصالي بلوارشهيدان تيموري(حدفاصل پل چهارم) تا ابتداي زيرگذر کمربندي محمودآباد است، از حدود دوماه گذشته اجرا شده و با همت تلاشگران سازمان عمران برابر برنامه زمان بندي شده درحال اجرا است.

وي، طول اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي را حدود 1200متر اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون جدولکاري وهدايت آب هاي سطحي ضلع غربي و همچنين رفيوژ اين خيابان اجرا شده و درهفته جاري عمليات نصب جدولکاري ضلع شرقي اين خيابان نيز آغاز خواهد شد.

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل،اضافه کرد، که تکميل هرچه سريعتر اين خيابان جديد توسط سازمان عمران، تاکيد جدي مهندس اميرسليماني شهردار آمل هست و به همين خاطراين سازمان تمام تلاش خود را براي تکميل و بهره برداري هرچه سريعتر آن در راستاي رفاه وآسايش شهروندان محترم ساکن دراين خيابان انجام دهد.

مهندس موسوي با بيان اينکه مجموعه سازمان عمران شهرداري آمل در سالهاي گذشته دهها بلوار وخيابانهاي جديد وبزرگ شهري را با سرعت، دقت وسلامت کاري انجام داده است، يادآورشد، اجراي بلوار سردارشهيدمنفرد نياکي، بلوارآيت اله ميرزاهاشم آملي، بلوارجريرطبري، بلوارشهيدامين طبرسي، بلوار پاسداران وبلوارولايت شمالي از مهمترين پروژه هاي درون شهري بوده که از سوي سازمان عمران شهرداري آمل با هدف روان سازي وکاهش ترافيک شهري اجرا شده است.


نوشته شده در : ۲ مرداد ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۰۵ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹