\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - نخستين جلسه هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل با حضور سرپرست جديد :

نخستين جلسه هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل پس از انتصاب سرپرست جديد سازمان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل دراين جلسه، مهندس " محمدرضاعقيلي نژاد " معاون فني وشهرسازي شهردار وعضو هيات مديره، مهندس نجفي مديرواحد طراحي ونظارت شهرداري وعضو هيات مديره و مهندس " عليرضاموسوي" سرپرست سازمان ورييس هيات مديره برگزار ودرخصوص مسايل وبرنامه هاي کاري سازمان تصميم گيري شد.

 


نوشته شده در : ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۴:۰۴ قبل‏ازظهر |  امروز :

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۴۶ : ۲۷
اذان صبح : ۵ : ۱۶ : ۰۵
اذان ظهر: ۱۱ : ۴۷ : ۰۱
غروب آفتاب : ۱۶ : ۴۷ : ۱۷
اذان مغرب : ۱۷ : ۰۶ : ۰۸