\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - مناقصه اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل نخاله وضايعات: :

                آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

 نوبت اول

 

 دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل

 

موضوع مناقصه:

 1- اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل نخاله وضايعات سطح شهر                                                      4000 سرويس

2- اجاره کمپرسي ده تن جهت حمل مصالح ازکارخانه آسفالت به سطح شهر وبالعکس                         3000 سرويس

3- اجاره لودر با راننده                      1000 ساعت

 

برآورد اوليه : 4/150/000/000 ريال

مدت اجراي كار : 12ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 207/500/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 10/ 05/ 96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 11 / 05/ 96 براي كسب اطلاعات بيشتربه پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

زمان چاپ نوبت دوم آگهي : يک هفته پس از چاپ نوبت اول

 -شماره تماس : 44248961-44246742-011

 

 

 

                                 عليرضا موسوي

               رئيس هئيت مديره و سرپرست سازمان عمران آمل

 

 


نوشته شده در : ۲۲ تير ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۹:۰۴ قبل‏ازظهر |  امروز :

يكشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۳۷ : ۰۰
اذان صبح : ۵ : ۱۱ : ۱۷
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۳۲
غروب آفتاب : ۱۷ : ۵۰ : ۳۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۸ : ۰۴