\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - اهتمام سازمان عمران آمل در زيرسازي وآسفالت بزرگترين مجموعه مسکن مهر شهرستان :

عمليات زيرسازي وآسفالت بزرگترين مجموعه مسکن مهر شهرستان آمل به همت سازمان عمران شهرداري آمل انجام شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، اجراي اين طرح با حجم بيش از 5هزار و320مترمکعب توسط واحد زيرسازي وآسفالت سازمان عمران انجام شده وبا استقبال ورضايتمندي کامل ساکنان اين مجموعه قرار گرفت.

مسکن مهر541 واحدي آمل در حدفاصل هزارسنگر آمل واقع شده وزيرسازي برخي بلوک هاي ديگر اين شهرک که دراختيار ديگر پيمانکاران هست، توسط سازمان عمران شهرداري آمل انجام شده است.


نوشته شده در : ۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۷:۰۳ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹