\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - برپايي ايستگاه صلواتي جش نيمه شعبان توسط سازمان عمران شهرداري آمل در ميدان قائم :

سازمان عمران شهرداري آمل با برپايي ايستگاه صلواتي در ميدان قائم وتوزيع شربت وشيريني ميان شهروندان، به استقبال نيمه شعبان رفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، برپايي ايستگاه صلواتي و  آذين بندي ميدان قائم وخيابانهاي اطراف ميدان ومحوطه سازمان با حمايت  وپشتيباني مهندس نجفي مديرعامل سازمان عمران شهرداري آمل انجام و شهروندان  آملي نيز با حضور در ايستگاه صلواتي از پرسنل ومجموعه سازمان عمران به  واسطه اين اقدام ارزشمند قدرداني کردند.


نوشته شده در : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۷:۰۲ قبل‏ازظهر |  امروز :

يكشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۳۷ : ۰۰
اذان صبح : ۵ : ۱۱ : ۱۷
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۳۲
غروب آفتاب : ۱۷ : ۵۰ : ۳۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۸ : ۰۴