\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - اجراي طرح پياده رو سازي در بلوارامام رضا(ع) :

طرح پياده روسازي بلوار امام رضا(ع) توسط سازمان عمران شهرداري آمل آغاز شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، اين طرح هم اکنون از ميدان ميدحيدرآملي به سمت ميدان هزارسنگر توسط واحد فني واجرايي سازمان عمران درحال اجرا است.


نوشته شده در : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۷:۰۲ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹