\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - مناقصه اجاره ماشين آلات عمليات حمل و پخش آسفالت در سطح شهرآمل :


               آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

                              تجديد مناقصه

 

 دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل

 

موضوع مناقصه:

 اجاره ماشين آلات از قبيل فينيشر، غلطک آهني، غلطک لاستيکي ، کمپکتور و کمپرسي جهت اجراي عمليات حمل و پخش آسفالت

 

برآورد اوليه : 6/800/000/00 ريال

مدت اجراي كار : 12ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 680/000/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 30/ 02/ 96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 31 / 02/ 96 براي كسب اطلاعات بيشتربه پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

-شماره تماس : 44248961-44246742-011

                                      

                                               مجتي نجفي

                     رييس هيئت مديره ومديرعامل سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۴:۰۲ قبل‏ازظهر |  امروز :

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

آخرين بروزرساني :

چهارشنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۷طلوع آفتاب : ۵ : ۴۲ : ۰۶
اذان صبح : ۳ : ۵۱ : ۱۱
اذان ظهر: ۱۳ : ۰۱ : ۲۷
غروب آفتاب : ۲۰ : ۲۰ : ۵۱
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۱ : ۰۹