\
حضرت علی (ع) : در هر روز کار همان روز انجام بده،که هر روز را کاری است

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 اخبار - اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت روزانه وماهانه :

               آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي))

                               نوبت دوم

 

  دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل

موضوع مناقصه:

 -اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت ماهانه

- اجاره تراک ميکسر با راننده به صورت روزانه


 

برآورد اوليه : 4/600/000/00 ريال

مدت اجراي كار : 12ماه

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي در وجه سازمان عمران آمل و يا وجه نقد به حساب 0202033089003 نزد بانك ملي ايران بنام سازمان عمران آمل به مبلغ 460/000/000 ريال.

مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز محل امور قراردادهاي سازمان عمران آمل – جزئيات بيشتر در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

 تاريخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به سازمان عمران آمل : پايان وقت اداري مورخ 18/ 02/ 96 تاريخ تشكيل كميسيون معاملات : ساعت 10 صبح مورخ 19 / 02/ 96 براي كسب اطلاعات بيشتربه پايگاه ملي مناقصات رجوع گردد.

-شماره تماس : 44248961-44246742-011

 

                                           مجتبي نجفي

                      رئيس هئيت مديره و مديرعامل سازمان عمران آمل


نوشته شده در : ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ساعت : ۰۶:۰۲ قبل‏ازظهر |  امروز :

يكشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۶ : ۳۷ : ۰۰
اذان صبح : ۵ : ۱۱ : ۱۷
اذان ظهر: ۱۲ : ۱۳ : ۳۲
غروب آفتاب : ۱۷ : ۵۰ : ۳۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۸ : ۰۴