\
امام جعفرصادق(ع): فراگرفتن دانش در هر حالی واجب است.

سرپرست سازمانمهندس عليرضا موسويمتن فارسي

متن فارسي

 
بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري اجراي بزرگترين طرح ساماندهي انهار درون شهري آمل توسط سازمان عمران تلاش هاي بي وقفه سازمان عمران شهرداري آمل دراجراي خيابان جديد24متري سال 1396 به فرموده رهبرمعظم انقلاب، به سال"اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال" گرامي باد استقبال خوب پيمانکاران مراکز دولتي وخصوصي از بتن آماده سازمان عمران شهرداري آملاهداي شاخه گل اعضاي هئيت مديره سازمان عمران آمل به آتش نشانان آملي


اعضاي هيات مديره وپرسنل سازمان عمران شهرداري آمل در آستانه هفته گراميداشت آتش نشاني وايمني با اهداء شاخه گل به مديرعامل...

(دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶) ادامه ...
بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري


رييس واعضاي شوراي اسلامي شهر آمل از مراحل پاياني فاز نخست اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي( اسپياري) که...

(يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶) ادامه ...
 آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :


آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط...

(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
- آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :


آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط...

(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي مختلف


آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
همت بلند سازمان عمران آمل براي پياده روسازي مسيرهاي تعريض شده بلوار امام رضا


سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي دربلوار امام رضا(ع)، اجراي اين طرح اکنون در مسير...

(دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
حضور موفق سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن ايران


سازمان عمران شهرداري آمل در دومين همايش ملي بتن که به ميزباني دانشگاه نفت محمودآباد برگزار شد، حضوري موفق ودرخشان...

(پنجشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار : سازمان عمران آمل موضوع مناقصه: 1- خريد و حمل مخلوط رودخانه...

(چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي هاي مختلف


  آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:

(چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت


آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت اول   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط...

(چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل در ديدار با " دوست علي کوهستاني "سرپرست جديد شهرداري آمل، انتصاب جديد او را دراين...

(چهارشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست جديد سازمان عمران شهرداري آمل با رييس واعضاي جديد شوراي اسلامي شهر آمل ديدار و انتصاب و حضور اعضاي جديد شوراي...

(دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل به همراه مديرعامل سازمان پارک ها وفضاي سبزشهرداري آمل و شهردارمنطقه 2شهرداري آمل با...

(شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۶) ادامه ...
درهمايشي که براي تجليل از دانش آموزان نمونه فرزندان پرسنل شوراي اسلامي شهر، شهرداري وسازمان هاي وابسته برگزارشد، از...

(سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل، از اجراي بزرگترين طرح ساماندهي انهار دورن شهري توسط اين سازمان در خيابان شهرک بسيجيان...

(پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي درسطح شهر با تلاش همتگران مجموعه سازمان عمران...

(چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
                آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) تجديد مناقصه

(پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
اعضاي هيات مديره سازمان عمران شهرداري آمل از روند اجراي دو طرح مهم عمراني که توسط اين سازمان در سطح شهر آمل درحال اجرا...

(دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، با همت وتلاش تلاشگران واحد فني واجرايي سازمان عمران شهرداري آمل اجراي خيابان جديد...

(دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶) ادامه ...
امام جمعه آمل گفت، که خدمات عمراني سازمان عمران شهرداري آمل در نقاط مختلف شهر انصافا قابل تقدير وعملکرد مديران و پرسنل...

(چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶) ادامه ...
آخرين اخبار
بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري


(يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶)


بازديد اعضاي شوراي شهرآمل از مراحل پاياني فازيک خيابان جديد24متري اسپياري

رييس واعضاي شوراي اسلامي شهر آمل از مراحل پاياني فاز نخست اجراي خيابان جديد 24 متري معروف به راه وشهرسازي( اسپياري) که توسط سازمان عمران شهرداري آمل درحال اجرا است، بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري...
(يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶)


آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :

آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000...
(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶)


- آگهي مناقصه عمومي نوبت اول خريد وحمل مخلوط کوهي به کارخانه آسفالت :

آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم   دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه: 1-خريد و حمل مخلوط کوهي پشت سرندي به کارخانه آسفالت 200/000 تن  2- خريد و حمل مخلوط کوهي سرند شده جهت لايه استفاده بيس 20/000 تن
(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶)


آگهي مناقصه عمومي خريد وحمل ماسه شسته با دانه بندي مختلف

آگهي مناقصه عمومي ((يك مرحله اي)) نوبت دوم دستگاه مناقصه گزار: سازمان عمران آمل  موضوع مناقصه:
(چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶)


همت بلند سازمان عمران آمل براي پياده روسازي مسيرهاي تعريض شده بلوار امام رضا

سرپرست سازمان عمران شهرداري آمل گفت، ادامه طرح ساماندهي پياده روسازي دربلوار امام رضا(ع)، اجراي اين طرح اکنون در مسير ميدان ميرحيدرآملي به سمت ميدان امام رضا( اداره پست ) درحال اجرا است. به گزارش روابط عمومي سازمان عمران...
(دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶)ادامه ...امروز :

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

آخرين بروزرساني :

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶طلوع آفتاب : ۵ : ۵۱ : ۰۷
اذان صبح : ۴ : ۲۵ : ۰۷
اذان ظهر: ۱۱ : ۵۱ : ۴۹
غروب آفتاب : ۱۷ : ۵۱ : ۵۵
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۹ : ۰۹